Министарство културе и информисања за пројекат „Наставак осавремењавања баточинске библиотеке“ издвојило је 583.000 динара у овој години.

Реализација пројекта подразумевала је и набавку опреме неопходне за дигитализацију библиотечке грађе, која је ових дана стигла у Народну библиотеку „Вук Караџић“.

Међу опремом су штампач за налепнице, бар код читачи, штампачи за реверсе, 3 лаптоп рачунара и таблет.

Све ово помоћи ће да се настави процес придруживања мрежи COBISS3 у огранцима у Бадњевцу и Брзану.

Дигитализација сеоских библиотека омогућиће да корисници брже и лакше дођу до жељених књига, моћи ће претрагу фонда да врше и од куће, или да путем интернета преузимају локалне публикације, периодике и истраживачке радове.

„Реализацијом овог пројекта заокружили смо наш план набавке опреме неопходне за дигитализацију. Посебно нас радује чињеница да су створени услови за ревизију комплетног фонда у Бадњевцу, на којима се у огранку у Брзану већ ради“, каже Ивана Миладиновић Гавриловић, директорка баточинске библиотеке.

Занимљиво је и то да ће прва дигитализована публикација бити најстарија књига у библиотеци штампана 1863. године.

Извор: www.ritamgrada.rs