ПАНЧЕВАЧКО ЧИТАЛИШТЕ je веб портал који доноси актуелне информације о дешавањима на пољу библиотекарства и информатике у Србији и свету. Са овог потрала можете да приступите online издању часописа ЧИТАЛИШТЕ и његовој архиви смештеној на www.citaliste.rs, e-издању ПАНЧЕВАЧКОГ ЧИТАЛИШТА, архиви Библиотеке у медијима и другим садржајима

Актуелне информације које желите да објавимо на сајту пошаљите на адресу goran@biblioteka-pancevo.org.rs.

О сајту брину:
Горан Траиловић (уредник) – goran@biblioteka-pancevo.org.rs
Бранко Јевђић (администратор) – branko@bojanke.com
Биљана Живановић (преводилац) – biljanazivanovicnbsd@gmail.com