На позив из Министарства културе Републике Србије, у петак, 21. априла 2023. године, у згради Министарства (Влајковићева 3, Београд) одржан је састанак представника овог тела и представника Библиотекарског друштва Србије.

Тема састанка био је статус запослених у библиотечко-информационој делатности у Републици Србији, а повод му је био допис упућен од стране председника БДС у претходном мандату др Богдана Трифуновића, којим је указано на неповољни статус и материјални положај запослених у библиотекама.

Делегацију Министарства културе чиниле су: Вукица Килибарда, секретарка Министарства, Вања Марковић, руководитељка Групе за заштиту и дигитализацију културног наслеђа, Светлана Јововић, самостална саветница за статусна питања установа културе и репрезентативна удружења у култури, и самосталне саветнице др Наташа Завођа и Марија Милошевић. Библиотекарско друштво Србије заступали су: Јелена Глишовић, МА, председница, и Андрија Сагић и Бојана Грујић, МА, чланови Управног одбора Друштва.

Председница БДС-а Јелена Глишовић представила је резултате анализе коју су библиотечкој јавности предочиле Гордана Вучковић и Марија Ракић Шаренац, из Народне библиотеке „Вук Караџић”, у Крагујевцу, 15. децембра 2022, на 19. конференцији БДС-а, „Удруживање, повезивање и умрежавање библиотекара”, у Народној библиотеци Србије, и Гордана Вучковић и Мирко Демић током стручно-научног скупа „Дани библиотека и библиотекара”, у организацији Градске библиотеке у Новом Саду, на новосадском Сајму књига, 7. марта 2023. године, на форуму БДС-а посвећеном питању статуса и положаја запослених у библиотекама. Поменута анализа на састанку је била полазна основа за разговор о неповољном положају професије у целини, али и о повезаним питањима, попут недовољног броја стручних радника у библиотекама, услед усложњавања библиотечко-информационе делатности, и недовољне заинтересованости младих за запошљавање у библиотекама управо из разлога ниских примања. Предочено је такође да локалне самоуправе, као оснивачи јавних библиотека, ретко издвајају адекватна средства за реалне позиције у библиотекама, самим тим и за виша стручна звања. Указано је и на проблем запошљавања стручњака у области информационо-комуникационих технологија, што представља слабу тачку комплетног јавног сектора. Разговарало се и о статусу јавних библиотека и тенденцији њиховог незаконитог припајања културним центрима и другим субјектима у јавном сектору.

Током веома конструктивног разговора, сазнали смо да ће се представници Министарства културе у кратком року састати са делегацијом Министарства државне управе и локалне самоуправе, са циљем решавања ових и других питања у сектору културе; првенствено са намером да уверење о стручном напредовању добије статус јавне исправе, као и са циљем побољшања положаја најугроженијих запослених у сектору културе, стручних радника са средњом стручном спремом, којих је у библиотекама немали број. Констатовано је да библиотеке имају истакнуто место у култури јер баштине културно наслеђе, с једне, и заузимају значајно место у савременој културној продукцији и креативним индустријама, с друге стране, чиме заслужују већу пажњу и адекватан третман струке. Подаци изнети од стране представника БДС-а на састанку са тимом Министарства културе представљаће важан допринос у оквиру разговора два министарства.

Фотографија: www.bds.rs
Извор: www.bds.rs