Годишња претплата на часопис износи 1 000 динара за правна лица.
Физичка лица имају 50% попуста на годишњу претплату.
Број жиро-рачуна: 840-31125845-31
Назив пословне банке: Управа за трезор
Адреса: Градска библиотека Панчево, Немањина 1, Панчево 26000
Тел. 013 2513755, 314455, 314655
Факс 013 2514755
Матични број: 08006539
ПИБ 101049844
Е-пошта: goran@biblioteka-pancevo.org.rs
Телефон: +381 62 270562
Веб адреса: www.citaliste.com
Онлине издање: www.citaliste.rs

За иностранство:
Годишња претплата за иностранство износи 15 €
Број жиро-рачуна: 01-500100-100149201-000000-0000
Ибан код РС35908500100014920151 Народна банка Србије
Адреса: Градска библиотека Панчево, Немањина 1, Панчево 26000, Србија
Тел. +381 13 2513755, 314455, 314655 Факс +381 13 2514755
Матични број 08006539 ПИБ 101049844

Молимо Вас да, по уплати, редакцији преко е-поште пошаљете пун назив Ваше установе
(или Ваше име, ако се лично претплаћујете), адресу и датум уплате.
Молимо Вас и да нам на мејл адресу goran@biblioteka-pancevo.org.rs благовремено јавите ако не добијете свој примерак часописа.