Рад библиотека у ванредним околностима тема је стручног скупа који, у Малој Ремети од 16. до 17. априла 2021, организују Читалиште: научни часопис за теорију и праксу библиотекарства, Градска библиотека Панчево и Српска читаоница у Иригу. Ово је и питање коме ће бити посвећена посебна пажња у новембарском броју Читалишта.

Излагања учесника тицаће се како актуелне ситуације и активности библиотека у прошлој години, тако и раду библиотека у ванредним околностима у скоријој и даљој прошлости. Уводну реч ће дати проф. др Гордана Стокић Симончић, главни уредник часописа.

У пратећем програму предвиђен је сусрет са неким од „Калимахових настављача“, истакнутих писаца из редова библиотекара и посета библиотекама оближњих манастира.

Организациони и програмски одбор чине: библиотекари-саветници Весна Петровић и Горан Траиловић и Вера Новковић, директор Српске читаонице у Иригу. Програм скупа ће бити објављен почетком априла.