Рад библиотека у ванредним околностима тема је стручног скупа који, у Малој Ремети од 16. до 17. априла 2021, организују Читалиште: научни часопис за теорију и праксу библиотекарства, Градска библиотека Панчево и Српска читаоница у Иригу. Ово је и питање коме ће бити посвећена посебна пажња у новембарском броју Читалишта.

У Реметици ће се окупити библиотекари из Народне библиотеке Србије, Библиотеке Матице српске, Градске библиотеке у Новом Саду, Библиотеке „Центар за културу“, Кладово, Матичне библиотеке „Љубомир Ненадовић“, Ваљево, Народне библиотеке „Симеон Пишчевић“, Шид , Градске библиотеке „Атанасије Стојковић”, Рума, Библиотеке Шабачке, Библиотеке „Димитрије Туцовић“, Лазаревац, Народне библиотеке „Вук Караџић“ Велико Градиште, Градске библиотеке Панчево и Српске читаонице у Иригу. Уводну реч ће дати проф. др Гордана Стокић Симончић, главни уредник Читалишта, а учешће у раду скупа ће узети и библиотекар саветник Весна Петровић која је иницирала његово одржавање.

У библиотеци манастира Јазак биће представљене „Библиотеке фрушкогорских манастира у 21. веку“ Весне Петровић и Вере Новковић. О књизи ће говорити мр Гордана Ђилас. Вечерњи часови су предвиђени за дружење са „Калимаховим настављачима“, нашим истакнутим писцима и библиотекарима: Селимиром Радуловићем, Горданом Ђилас, Немањом Ротаром…

Окупљање ће бити искоришћено за снимање друге емисије Градске библиотеке Панчево о писцима, књигама и библиотекама „Book box“, коју уређује и води Немања Ротар.

ПРОГРАМ стручног скупа (ПДФ)