Министарство културе и информисања, поводом саопштења Удружења професионалних издавача Србије, у вези са Конкурсом за откуп публикација за библиотеке за 2022. годину, истиче да је именовало нову комисију, у циљу испуњења регуларности и законитости читавог поступка, наводи се у саопштењу министарства.

Министарство културе и информисања наглашава да је такву одлуку донело имајући у виду неопходност поштовања одредаба Закона о спречавању корупције, које се односе на сукоб интереса именованих чланова комисије, будући да су чланови комисије имали обавезу да потпишу изјаву да нису у сукобу интереса, што није учињено.

Оваква одлука је донета у намери да се што хитније обезбеде законити услови за транспарентно спровођење конкурса и доношења Предлога решења о избору публикација које ће бити откупљене по Конкурсу за откуп публикација за библиотеке за 2022. годину.

Удружење професионалних издавача Србије послало је саопштење у којем од Министарства културе и информисања тражи без даљих одлагања објави резултате откупа књига за јавне библиотеке у Србији.

Удружење у саопштењу наводи да је Министарство са великим закашњењем расписало Конкурс за откуп књига, тек 4. маја 2022, дакле, у време када би откуп требало да буде већ завршен.

„После више од месец и по дана Министарство културе и информисања није објавило резултате откупа, чиме је угрожена институција откупа књига за јавне библиотеке, транспарентност конкурсне процедуре, рад јавних библиотека, интереси читалаца и интереси издавача. Због кашњења јавне библиотеке ће књиге које су објављене у првој половини 2021. године добити са више од годину дана закашњења“ наводи се у саопштењу Удружење професионалних издавача Србије.

Извор: www.tanjug.rs