Захваљујући подршци Града Краљева и Министарства културе и информисања Републике Србије Народна библиотека „Стефан Првовенчани” Краљево организује „Жички сабор библиотекара 2022“, стручни скуп са међународним учешћем. Сабор обухвата стручни скуп и пратеће програме и биће одржан 5, 6. и 7. октобра 2022. године у Краљеву.

Тема скупа је „Сарадња библиотека са другим субјектима културе, образовања и науке” са идејом да се прикажу досадашњи резултати рада, размене знања и искуства и иницирају нови пројекти. Према Закону о култури субјектима у култури сматрају се установе културе, удружења у култури, уметници, сарадници, односно стручњаци у култури, као и други субјекти у култури. Други субјекти у култури јесу: задужбине и фондације у култури; привредна друштва и привредници регистровани за обављање делатности у култури; културни центри Републике Србије у иностранству; страни културни центри на територији Републике Србије; друга правна лица у чијем се саставу налази музеј или збирка, односно која обављају послове чувања и излагања културних добара везаних за вршење њихове делатности. У нашој земљи готово да нема библиотеке која не реализује и не развија неки облик сарадње са субјектима у култури, образовању и науци на локалном, националном, регионалном или пак међународном нивоу. Скуп је прилика да се у фокус стручне расправе ставе разноврсни облици сарадње и да се на тај начин сагледају и проблематизују сви аспекти те сарадње у српском библиотекарству.

Поред представљања стручних и научних радова, који ће до краја године бити објављени у зборнику, „Жички сабор библиотекара 2022“ обухватиће три пратећа програма – књижевно вече „Разговор са Гораном Петровићем“, „Златно слово Дејана Вукићевића“ и промоцију романа „Лептирова одбрана“ Милоја Радовића.

На следећем линку доступан је програм „Жичког сабора библиотекара 2022“ у целости.

Ауторка текста: Катарина Јаблановић
Дизајн плаката: Драган Пешић

Извор: www.kv-biblio.org.rs