Градска библиотека Панчево и редакција Читалишта: научног часописа за теорију и праксу библиотекарства организовали су 24. и 25. маја ове године други научни скуп „Библиотеке и идентитет“.

Након успешно одржаног скупа у мају 2017. и објављеног зборника Библиотеке и идентитет (2018) организатори су желе да подстакну даља истраживања историје библиотека и библиотекарства у националним оквирима.

У контексту развоја професионалне самосвести и колективног идентитета наметнула се и посебна тема скупа: „Историја као биографија: лични и професионални идентитет као темељ за изградњу националног библиотекарства“

Као и на претходном научном скупу, наступило је двадесет излагача, од чега половина има титулу доктора наука, а и сви остали имају висока академска и стручна звања.

Библиотекар-саветник панчевачке библиотеке, Горан Траиловић, говорио је о Ђорђу Влајићу, управнику Градске библиотеке Панчево од 1955. до 1973. године и истакао његов значај за развој библиотекарства у овом делу Баната и ГБП као једне од најугледнијих јавних библиотека у Србији.

Прилози са Научног скупа, који је подржало Министарство културе и град Панчево, ће бити објављени у зборнику крајем године. Ближе информације објављене су на веб-страници http://identitet.citaliste.com/

Непосредно пре почетка скупа, промовисан је нови 34. број Читалишта, научног часописа панчевачке библиотеке и додељена Плакета Читалишта за оригинално дело на српском језику које представља изузетан допринос проучавању историје библиотекарства др Жарку Војновићу.