У складу са актуелном енергетском ситуацијом и препорукама Министарства рударства и енергетике а у вези са планом уштеде енергије који се односи за Јавну расвету, Град Суботица је приступио изради Плана уштеде енергије који подразумева примену одређених мера – саопштио је Секретаријат за комуналне послове, енергетику и саобраћај.

По том плану предвиђено је да се искључи 33 одсто светиљки јавне расвете на територији Града Суботице, изузев светиљки које су на раскрсницама.

Даље, смањује се број новогодишњих декоративних украса и броја дана са укљученим украсима, а искључује се са система јавног осветљења декторативна расвета Градске куће, Равел, декоративна расвета Градске библиотеке, расвету на спортским теренима (Прозивка, Чворкова бара, Кертварош код Нирване, ОШ Мајшански пут, Љутово, Бајмок, Ђурђин, Вишњевац, Келебија, Чантавир), расвета код Православног гробља (Грабовачка улица), Катедрала (Трг жртава фашизма), Фрањевачка црква, Православне цркве на Београдском путу и Змај Јовиној и остале цркве у приградским насељима.

Време искључења система јавне расвете подешава се на 30 минута пре свитања.

Извор: www.subotica.com