Стручни скуп Друштва библиотекара Републике Српске под називом БИБЛИОТЕКАРСТВО ПРЕД НОВИМ ИЗАЗОВИМА, одржан је  27. и 28. априла 2023. године, у Етно селу „Станишићи”, Бијељина.

На скупу је било присутно преко 200 библиотечких радника, а интересовање учесника за ову тему показује да су библиотеке глобално препознате као најважније установе за развој и популаризацију културе читања, значаја и универзалне доступности књига и друге грађе важнe за формално и неформално образовање. Како би одговориле на ове високе захтеве и биле спремне да испуне образовне потребе корисника у свету у којем су промене свеобухватне и све брже, оне и саме морају бити отворене за непрекидно усвајање нових знања и вештина.

Представљени су бројни примери добре библиотечке теорије и праксе у оквиру три подтеме – библиотеке као дигитални и креативни центри, инкулузивна прилагодљивост библиотека и професионално образовање и стручно усавршавање библиотекара. У програму скупа било је 20 излагања библиотекара из Србије.

Библиотеку „Димитрије Туцовић“, Лазаревац на стручном скупу Друштва библиотекара Републике Српске у Бијељини са радовима, представљали су дипломирани библиотекар саветник Милица Матијевић (ауторски рад под називом „Стално стручно усавршавање: искуства семинара Библиотеке које људи желе: design thinking методологијаˮ и Драгана Маринковић и Бојана Петковић (коауторски рад под називом „Реци да професионалном усавршавању и образовању“).

Линк: www.drustvobibliotekarars.org

Преузето: www.bibliotekalazarevac.org.rs