Протокол о сарадњи између Педагошког факултета и Јавне библиотеке „Бора Станковић“ потписали су, у петак, деканица факултета Драгана Станојевић и директор библиотеке Зоран Најдић.

Потписивањем Протокола је, између ових установа, успоставлјена дугорочна сарадња у областима културе и образовања, развоја образовно-васпитног система, унапређења положаја младих и студената, очувања културно-историјске баштине Србије и очувања националног и културног идентитета српског народа.

Протокол о сарадњи је потписан поводом 7. априла, Дана Педагошког факултета, а сви запослени и студенти ове установе ће, до 7. маја, моћи да остваре попуст од 50 одсто на годишњу чланску карту библиотеке.

Директор Јавне библиотеке, Зоран Најдић, рекао је да је протоколом предвиђена сарадња и размена садржаја и активности ове две институције.

„Реч је о активностима у области културе, образовања, научно-истраживачког рада и издаваштва које доприносе афирмацији културно–образовне делатности. Између осталог, подразумеваће сарадњу у издавачкој делатности, унапређењу положаја младих и студената, очување културно-историјске баштине, националног и културног идентитета, хуманитарни рад, организацију трибина, семинара и других облика едукације, а све са циљем унапређења основне делатности обе установе“, рекао је Најдић.

Он је нагласио да је заједничка жеља да се знање и читање поставе у фокус, као најзначајнији ресурси сваке локалне заједнице.

„Сви студенти Педагошког факултета који буду долазили код нас имаће пуну подршку колектива библиотеке. Имамо завидан број књига у својим фондовима, набавна политка је узнапредовала и поседујемо све од актуелних наслова“, казао је Најдић.

Деканица Педагошког факултета, Драгана Станојевић, констатовала је да две установе имају много заједничких тачака.

„Заједничким радом можемо остварити много више. Очекујем да ово буде само почетак и да ће активнија сарадња тек доћи. Можемо много више заједно допринети локалној заједници и друштву, него појединачним деловањем“, истакла је Станојевић.

Врањска библиотека данас има више од 150.000 књига, али и велики број часописа, фото-докумената, списа, колекција филмова и музичких дискова.

Педагошки факултет у Врању је наставно-научна и образовна високошколска установа у саставу Универзитета у Нишу.

Протокол о сарадњи је потписан у просторијама Хиландарског кутка које су део Јавне библиотеке „Бора Станковић“.

Извор: www.danas.rs