Поред бројних активности из домена библиотечко-информационе делатности, Градска библиотека „Карло Бијелицки” годинама негује своју издавачку делатност. Значај издаваштва код библиотека огледа се у очувању завичајне културне баштине, подстицању стваралаштва, популарисању књига и писане речи, али и у презентовању својих фондова и услуга.

У оквиру своје издавачке делатности, Градска библиотека у Сомбору публикује: књиге, часописе, каталоге књига, водиче, изложбене каталоге и остали материјал неопходан за одвијање програмских активности (плакати, позивнице, програме за изложбе и концерте, проспекте, разгледнице итд.).

Захваљујући јасној програмској оријентацији и преданим радом свих управника, уређивачког Савета и стручних кадрова Библиотеке, издавачку делатност чини преко две стотине књига поезије, прозе, есејистике, књижевне критике и теорије, студија, монографија, историографије, етнографије, библиографије итд.

Библиографију издања Градске библиотеке „Карло Бијелицки” у Сомбору сачињава уводна студија о историјату Библиотеке и њеној издавачкој делатности, уводне напомене са објашњењима о методу, начину рада и о стандардима који су поштовани приликом израде библиографије, затим следи комплетна библиографија издатих публикација. Библиографија је употпуњена регистрима.

Као предложак за библиографску грађу послужио је каталог у издању библиотеке: Издавачка делатност Градске библиотеке „Карло Бијелицки” у Сомбору и Српска библиографија : књиге 1868–1944.

Грађа за библиографију прикупљена је из одређених фондова Библиотеке: завичајног одељења, научног одељења и позајмног одељења за одрасле кориснике. Такође, коришћени су и годишњи Извештаји о раду библиотеке у периоду од 1944. до 2021. године.

Ово значајно библиографско дело потписује дипломирани библиотекар Научног одељења Библиотеке Марина Брња. Библиографија издања градске библиотеке Карло Бијелицки у Сомбору представља приређен и допуњен мастер рад Издавачка делатност Градске библиотеке“Карло Бијелицки“ у Сомбору – библиографија издања, одбрањен 4. новембра 2020. године на Педагошком факултету у Сомбору Универзитета у Новом Саду.

Извор: www.rtv.rs