Градска библиотека Панчево и редакција Читалишта: научног часописа за теорију и праксу библиотекарства панчевачке библиотеке објављују јавни позив за предлоге кандидата за признање „Плакета Читалишта“.

Плакета Читалишта додељује се појединцу за објављено оригинално дело на српском језику које представља изузетан допринос проучавању историје библиотекарства. Монографија или друго остварење за које се признање додељује требало би да има одлике научног дела, превасходно са тематиком из историје библиотека код Срба, или да се бави појавама, покретима и појединцима који су значајно допринели развоју библиотекарства у националним оквирима.

Приликом одлучивању о добитнику признања, разматра се целокупан животни допринос аутора у овој области, а изузетно признање се може доделити групи аутора или за дело на страном језику које представља допринос историји библиотекарства код Срба. Добитнику припадају Повеља и новчани износ. Јавни позив за пријаву аутора и њихових дела која конкуришу за ово признање у 2023. години отворен је до 15. априла 2023. године.

Предлоге могу упутити установе, удружења, неформалне групе и појединци.
Предлози се достављају на меил адресу часописа Читалиште goran@biblioteka-pancevo.org.rs, са назнаком „Плакета Читалишта“. Предлог садржи: образложење предлагача, радну биографију и библиографију радова аутора који се предлаже за признање. Предлагач је у обавези и да на адресу Градске библиотеке Панчево (Немањина 1, 26000 Панчево, са назнаком „Плакета Читалишта“) пошаље три примерка књиге предложеног кандидата. Књиге и материјал се не враћају.

Жири, који именује ГБП у складу са Правилником о додели Плакете, до краја априла обавештава Градску библиотеку Панчево о својој одлуци. Одлука са образложењем је у писаној форми и јавно се саопштава на веб-странама Читалишта (www.citaliste.com) и Градске библиотеке Панчево. Уколико Жири оцени да нема одговарајућег кандидата, признање се неће доделити.

Ово признање у области истраживања историје библиотекарства у националним оквирима установили су Читалиште, Градска библиотека Панчево и Град Панчево 2017. године, у поводу јубилеја, 30. броја и 15 година постојања часописа. Свечано се уручује добитнику 24. маја на обележавању Дана и славе Градске библиотеке Панчево, Св. Ћирила и Методија, а пре почетка научног скупа „Библиотеке и идентитет“. Плакету су до сада добили: проф. др Десанка Стаматовић, др Жарко Војновић и проф. др Гордана Стокић Симончић.