Судећи по свестким трендовима које прате српске библиотеке, може се рећи да наше библиотеке, као оазе знања и просвећености, имају одличну мрежу својих установа које пратећи иновације на тржишту имају за циљ да буду оперативне за своје кориснике 24 часа. Како то изгледа Нова библиотека и каквом стремљењу иде библиотекарска струка објаснила је Јасмина Нинков, чија је књига на ту тему објављена.

У нашој земљи је библиотекарство развијено и прати савремене светске трендове, каже Јасмина Нинков аутрока књиге „Нова библиотека“. Она из свог искуства објашњава да имамо одличну мрежу Јавних библиотека у Србији, које испуњавају мисију осавремењавања читалачке културе.

„Ми ослушкујемо потребе новог и другачијег корисника, који данас користи друштвене медије, који је ИТ писмен, а стижу нове и младе генерације, које имају приступ свим садржајима са свог мобилног телефона“, каже Јасмина Нинков, директорка Библиотеке града Београда.

„Негде на размеђу миленијума било је много речи о томе да ће библиотеке и књиге заправо нестати под дејством интернета и нових информационих технилогија. Међутим, показало се да су библиотеке и књиге и даље изузетно виталне“, додаје проф. др Жељко Вучковић.

Стручњаци сматрају да се читалачка култура и даље развија, а да се само мењању начини на који се данас нешто чита.

„Како да дођемо до корисника који данас ради осам сати, који се осам сати одмара, а оних осам сати који остају ту смо у конкуренцији са различитим комерцијалним садржајима, а ми нисмо комерцијална организација. Вештачка интелигенција ће у ствари помоћи библиотекама у мери у којој оне то буду разумеле и буду прихватиле да уз помоћ ње раде брже и боље“ додаје Нинков.

„Оно што библиотеке покушавају јесте да пронађу некакв мост између нових технологија и дигиталног света и традиционалне књиге. Мислим да оне у томе успевају, библиотеке се претварају у место комуникаицје, дружења и специфичне локалне информационе центре у локалним заједницама у којима делују“, закључује проф. др Вучковић.

Млађи нараштаји на другачији начин доживљавају библиотеку. Књиге и колекције на полицама остају, а савремено српско библиотекатсво прати тренд од колекције до конекције, што подразумева да путем интерактивних медија буду доступни савком кориснику 24 часа.

Извор: www.rtv.rs