НАЗАД НА САЈТ ИМПРЕСУМ НОВИ БРОЈ СТАРИ БРОЈЕВИ ПРЕТПЛАТА КОНТАКТ
 

Почетна


ЛИСТА РЕЦЕНЗЕНАТА


Др Љиљана Вучковић-Декић,
научни саветник, Институт за онкологију и радиологију Србије, Београд

Др Соња Шпиранец,
ванредни професор, Свеучилиште у Загребу, Филозофски факултет
Одсјек за информацијске знаности, Загреб

Др Мирјана Брковић,
библиотекар саветник, Универзитет у Новом Саду
Централна библиотека, Нови Сад

Др Милена Максимовић,
ванредни професор, Универзитет у Источном Сарајеву, Филозофски факултет
Катедра за општу књижевност и библиотекарство, Источно Сарајево

Др Борјанка Трајковић,
доцент, Универзитет у Новом Саду
Педагошки факултет у Сомбору

Др Жељко Вучковић,
ванредни професор, Универзитет у Новом Саду
Педагошки факултет у Сомбору

Др Оливера Стевановић,
библиотекар саветник, Народна библиотека Србије
Одељење посебних фондова, Београд

Др Дејан Вукићевић,
библиотекар саветник, Народна библиотека Србије
Одељење посебних фондова, Београд

Др Светлана Мирчов,
библиотекар саветник, Универзитет у Београду
Правни факултет - Библиотека, Београд

Мр Милош Утвић, асистент,
Универзитет у Београду, Филолошки факултет
Катедра за библиотекарство и информатику, Београд