НАЗАД НА САЈТ ИМПРЕСУМ НОВИ БРОЈ СТАРИ БРОЈЕВИ ПРЕТПЛАТА КОНТАКТ
 

Почетна


УВОДНИК

Стокић Симончић, Гордана, Како да постанем библиотекар? ... 1

ТЕМА

Младеновa Маријa, Библиотечко-информационе науке ... 2–5
Максимовић Миленa, Школовање библиотекара у Републици Српској ... 6–8
Вучковић Жељко, Трајковић Борјанка, Студије школског библиотекарства на
Педагошком факултету у Сомбору ... 9–11

МРЕЖА

Котараш Бјеговић Наташа, Михајловић Катарина, Васиљевић Милан, Ђукић Миљана, Online Public Access Catalog .. 12–15
Тодоровић Миљана, Информационо описмењавање у високошколској библиотеци ... 16–18

ЛИНК

Сабовљев Драгана, Темељне вредности савременог библиотекарства ... 19–21
Васиљевић Милан, OCLC у Библиотеци града Беoграда ... 22

БИБЛИОТЕКА

Ђукић Предраг, Градска библиотека Милано ... 23–26
Митрић Марина, Коришћење фондова и услуга школских библиотека у Србији ... 27–35
Јарић Ђурђевка, Школски библиотекар у систему савременог образовања ... 36–38
Вукотић Бојана, Остваривање матичних функција у матичним народним библиотекама у 2009. години ... 39–44
Димитријевић Нада, Од Јагодинског читалишта до Народне библиотеке ... 45–48
Георгиев Елизабета, (Не)могућа мисија, финансирање Библиотеке, „Детко Петров“ у Димитровграду ... 49–51
Јовановић Ана, Михаиловић Наташа, Ничић Јелена,
Сређивање фонда библиотекe Православног, богословског факултета ... 52–54

Радовић Александар, Сава Текелија: живот, библиотека ... 55–57

ЧИТАЛИШТЕ

Палибрк-Сукић, Несиба, Библиотека Друштва пријатеља Француске у Панчеву ... 58–61
Дракшан Љиљана, Паја Јовановић (1859-1957), 150 година од рођења ... 62

ОДРАЗ

Интервју са Хермином Ангелеску: Напредак библиотека зависи од библиотекара . . . . 63–67
Арбутина Нада, Статистички метод у теоријским начелима социологије и могућност његове примене на
анализу прикупљене библиографске грађе
... 68–71
Брзуловић Станисављевић Татјана, Ауторско право: појмовна одређења ... 72–76
Лохман фон Фред, Ауторско право - царство које се шири: управљање дигиталним правима, лиценце и приватизација јавних информација ... 77–81
Идризовић Ненад, Имена црквених лица у нормативним записима и упутницама ... 82–86
Сабовљев Драгана, Чикаго стил библиографског цитирања, варијанта аутор-датирање ... 87–90

ИЗЛОГ

Трајковић Борјанка, Библиотекарство под лупом ... 91–92
Јаковљевић Александар, Историја књиге ... 93–94
Радовић Александар, Хроника Дунавске један ... 94
Радовић Александар, Kарловачки културни круг ... 95
Идризовић Ненад, Библиографија издања Центра за црквене студије ... 96–97
Драгосавац Бранка, Откривање запретаног блага ... 97
Радуловић Здравка, Монографија омладинског књижевног часописа Полет ... 98–99
Павловић Светлана, Геолошка библиографија Србије XI (1991-1995) ... 99
Тасић Тања, Библиографија Бранимира Живојиновића ... 100
Траиловић Горан, Scandinavian Public Library Quarterly ... 101
Стевановић Милица, Водич кроз домаћу стручну периодику ... 102–105

Упутство ауторима прилога ... 106

 
Преузми нови број (1.7 МБ)