НАЗАД НА САЈТ ИМПРЕСУМ НОВИ БРОЈ СТАРИ БРОЈЕВИ ПРЕТПЛАТА КОНТАКТ
 

Почетна


ПРЕТПЛАТАГодишња претплата на часопис износи 1 000,00 динара за правна лица
Физичка лица имају 50% попуста на годишњу претплату

Број жиро-рачуна: 840-30668-80
Назив пословне банке: Управа за јавна плаћања Панчево

Адреса: Градска библиотека Панчево, Немањина 1, Панчево 26000
Тел. 013/ 513-755, 314-455, 314-655
Факс 013/ 514-755
Матични број: 08006539
ПИБ 101049844

Е-пошта: goran@biblioteka-pancevo.org.rs
Телефон: +381 (0) 62 27 05 62
Веб адреса: www.citaliste.com
Оnline издање: www.citaliste.com/cip_citaliste.html

Za inostranstvo:
Godišnja pretplata za inostranstvo iznosi 15 E
Broj žiro-racuna: 01-500100-100149201-000000-0000
Iban kod RS35908500100014920151 Narodna banka Srbije
Adresa: Gradska biblioteka Pancevo, Nemanjina 1, Pancevo 26000, Srbija
Tel. +381 13 513-755, 314-455, 314-655 Faks +381 13 514-755
Maticni broj 08006539 PIB 101049844

Молимо Вас да, по уплати, редакцији преко е-поште пошаљете пун назив Ваше установе
(или Ваше име, ако се лично претплаћујете), адресу и датум уплате.

Молимо Вас и да нам на mail адресу pretplata@citaliste.com благовремено јавите ако не добијете свој примерак часописа