НАЗАД НА САЈТ ИМПРЕСУМ НОВИ БРОЈ СТАРИ БРОЈЕВИ ПРЕТПЛАТА КОНТАКТ
 

Почетна


CHICAGO STYLEМр Драгана Сабовљев
Градска народна библиотека „Жарко Зрењанин“, Зрењанин
dragana.sabovljev@gmail.com

Чикаго стил библиографског цитирања

Чикаго стил (Chicago Style) билиографског цитирања користи се у научним радовима из историје и других хуманистичких наука. Приручник Чикаго стила (The Chicago Manual of Style, у даљем тексту CMS) представља упутство за коришћење овог стила. Објавио га је University of Chicago Press 1906. године. До данас је доживео 15 издања, од којих је последње објављено 2003. године. Спада у прве приручнике за цитирање, и великим делом је допринео стандардизацији истраживачке методологије, када су стилови цитирања у питању. Последње, 15. издање, уважава појаву електронских публикација и Интернет као релевантнe изворe података, те даје упутство за њихово навођење у научном раду. Објављен је и у штампаном облику и on-linе, међутим, без плаћања годишње претплате, немогуће му је приступити.

CMS наводи два основна начина систематизације извора: Humanities style (стил хуманистичких наука) и Author-date system (систем аутор-датирање). Избор између ова два начина често зависи од личних склоности, али још чешће од врсте тема и природе извора који се наводе, као и од захтева оних који прописују употребу једног од њих (издавачи, факултети, уредништво часописа, итд). Оба стила су веома слична у начину навођења извора. Редакција Панчевачког читалишта, у складу са светском традицијом заступљеном у часописима са тематиком из библиотечке делатности, определила се за Humanities Style. Овај начин цитирања представља библиографску јединицу у фуснотама, напоменама на крају текста и библиографији или литератури. Веома је прилагодљив разноврсним информацијама и обрађује изворе које не предвиђају други стилови цитирања...

Преузми: Чикаго стил библиографског цитирања.pdf (136 КБ)