НАЗАД НА САЈТ ИМПРЕСУМ НОВИ БРОЈ СТАРИ БРОЈЕВИ ПРЕТПЛАТА КОНТАКТ
 

Почетна


РАЗМЕНА

На основу потписаног протокола о сарадњи или договора, Читалиште размењујемо за следећа издања:

Гласник Народне библиотеке Србије, Београд
Инфотека, Београд
Култура, Београд
Новине Београдског читалишта, Београд
Речи, Београд
Бележница, Бор
Траг, Врбас
Улазница, Зрењанин
Савремена библиотека, Крушевац
Библиотечки путоказ, Нови Сад
Позориште, Нови Сад
Детињство, Нови Сад
Мост, Нови Сад
Mons Aureus, Смедерево
Годишњак библиотека Срема, Сремска Митровица
Међај, Ужице
Дисово пролеће и Глас библиотеке, Чачак