НАЗАД НА САЈТ ИМПРЕСУМ НОВИ БРОЈ СТАРИ БРОЈЕВИ ПРЕТПЛАТА КОНТАКТ
 

Почетна


Назад на садржај

Проф. др Гордана Стокић Симончић
Универзитет у Београду, Филолошки факултет
Катедра за библиотекарство и информатику
gordana.stokic@yahoo.com

Дух библиотекарства у нордијским и балтичким земљама

Library spirit in the nordic and baltic countries: historical perspectives. Еdited by Martin Dyrbye, Ilkka Mäkinen, Tiiu Reimo and Markus Torstensson, Tampere: HIBOLIRE, 2009.

Специјална интересна група за историју библиотека бавила се, на 76. конгресу IFLA-e у Гетеборгу, скандинавском библиотечком праксом, њеном историјом и развојем. Верујем да је, својом посвећеношћу историји библиотека, разумевањем проблема са којима се среће ова невелика област истраживања и трасирањем пута за интернационалну професионалну сарадњу, присутнима био нарочито инспиративан текст "Сарадња нордијиских и балтичких земаља у области историје књиге и библиотека" финског аутора Илке Макинена. Рад је представио резултате петогодишњих активности Мреже нордијско-балтичко-руских истраживача на пољу историје књиге, библиотека и читања (Nordic-Bаltic-Russiаn Reseаrch Network on the History of Books, Librаries аnd Reаding – HIBOLIRE), међу којима је и монографија Дух библиотекарства у нордијским и балтичким земљама: историјска перспектива.

Преузми пун текст (128 КБ)