У оквиру програма сталног стручног усавршавања у библиотечко-информационој делатности у Народној библиотеци „Стефан Првовенчани“, 10. маја 2019, одржан је акредитовани семинар за библиотекаре Рашког округа под називом „Писање научних и стручних радова или Како објавити текст у домаћој периодици“.

Семинар је осмишљен као својеврсна обука за писање научних и стручних радова, а у садржинском смислу био је подељен на три сегмента уводног излагања, интерактивних предавања и практичног дела. Уводном причом о „Читалиштуˮ као једном од најугледнијих научних часописа за теорију и праксу библиотекарства у нашој земљи, програм је отворио Горан Траиловић, један од аутора семинара, поред проф. др Гордане Стокић Симончић, др Бранке Драгосавац и др Драгане Сабовљев. Уследило је предавање професорке Гордане Стокић Симончић о типологији научних радова, рецензирању и критеријумима вредновања научних радова и часописа, са посебним освртом на проблем мотивације за писање. Прецизна упутства за успешно кретања кроз процес стварања стручног или научног рада полазници семинара добили су у оквиру излагања др Бранке Драгосавац која је указала на значај припреме за писање и посвећеном истраживачком раду, неопходности коришћења, навођења и тумачења архивске грађе. Као незаобилазни део сваког ваљано опремљеног стручног или научног рада истакнут је избор литературе и цитирање, којима се у свом програмску делу бавила др Драгана Сабовљев.

Завршница семинара била је посвећена практичном раду који се темељио на уочавању слабости радова објављиваних у домаћој стручној периодици, као и изналажењу начина за отклањање њихових недостатака.

Аутор текста: Данка Спасојевић
Aутор фотографија Иван Спасојевић

www.instagram.com/p/BxcsErFij0q/
www.facebook.com/pg/BibliotekaKraljevo/posts/?ref=page_internal