Добитник Плакете Читалишта за 2021. годину је проф. др Гордани Стокић Симончић, редовни професор на Катедри за библиотекарство и информатику Филолошког факултета Универзитета у Београду за дело „Књига и библиотеке код Срба у Средњем веку“ и укупан допринос изучавању историје библиотека код Срба.

Признање јој је уручено у читаоници Градске библиотеке Панчево на свечаности обележавања славе, дана словенских апостола св. Ћирила и Методија, 24. маја 2021. године.

При доношењу одлуке, жири је имао у виду немерљив допринос проучавању опште историје библиотека, као и оних код Срба, који је Гордана Стокић Симончић остварила својим импозантним научноистраживачким, уредничким, приређивачким и менторским радом. Објавила је седам монографских публикација, од којих се нарочито издвајају „Књига и библиотеке код Срба у Средњем веку“ (оба издања) и „Библиотеке и идентитет: пролегомена за историју модерног српског библиотекарства“ (у коауторству са проф. др Жељком Вучковићем, 2013), којима је постављена основа за изучавање историје српског библиотекарства.

Проф. др Гордана Стокић Симончић je приредила и тематски зборник „Библиотека кроз време: Прилози општој историји библиотека до 16. века“ (2017), у којем је написала и четири ауторска и коауторска рада. Ова публикација је обухватила преко тридесет векова писма, књиге и библиотека у целом свету. Ауторка је више десетина чланака, студија, истраживачких радова и елабората из области историје српских библиотека. Осим тога, главни је уредник Читалишта: научног часописа за теорију и праксу библиотекарства, као и идејни творац и један од реализатора Научног скупа Библиотеке и идентитет, који се двогодишње, од 2017. године, одржава у Градској библиотеци Панчево.