Награда “Најбољи библиотекар Србије” коју додељује Библиотекарско друштво Србије припала је зрењанинки др Драгани Сабовљев из ГНБ “Жарко Зрењанина”, за значајне резултате на унапређењу библиотечко-информационе делатности у 2019. години.

Она је ту награду равноправно добила са колегин.цом из Лазаревца, Мил.цом Матијевић из библиотеке “Димитрије Туцовић”. Реч је о годишњем признају које је лауреатима уручено на свечаној скупштини Библиотекарског друштва Србије, поводом Дана библиотекара Србије.

-Драго ми је и значи ми да су колеге препознале теоријски рад којим се бавим у библиотекарству, рад на часопису и остале активности које нису јавно видљиве, јер ја не радим директно са корисницима.

Цео радни век сам, дакле пуне 23 године, у библиотекарству и то у Градској библиотеци Зрењанин и ово схватам као признање струке – навела је за Данас др Драгана Сабовљев, виши библиотекар.

Др Драгана Сабовљев дипломирала је на Филолошком факултету Универзитета у Београду, где је одбранила магистарску тезу „Аутоматизација процеса пописивања грађе и формирања електронског записа у припреми израде библиографије“, стекла звање вишег библиотекара и докторирала са тезом „Библиографија Тодора Манојловића“.

Запослена је у Градској библиотеци “Жарко Зрењанин”, где је од 2001. до 2009. обављала функцију директора ове установе. Ради на пословима вишег библиотекара Научно-завичајног одељења и лектора и коректора издавачке делатности. Члан је редакције научног часописа националног значаја за теорију и праксу библиотекарства “Читалиште”.

Пише: М. Пудар

Линк: www.rtv.rs