НАЗАД НА САЈТ ИМПРЕСУМ НОВИ БРОЈ СТАРИ БРОЈЕВИ ПРЕТПЛАТА КОНТАКТ
 

Почетна


Назад на садржај

Mр Здравка Радуловић
Народна библиотека Србије, Београд
zdravka.radulovic@nb.rs

Најновије библиографије у издању
Централне народне библиотеке "Ђурђе Црнојевић" на Цетињу


Централна народна библиотека Црне Горе "Ђурђе Црнојевић", у оквиру својих истраживачких програма и редовних, законом предвиђених активности, има и сопствену дугогодишњу издавачку продукцију са препознатљивим едицијама (фототипска издања, посебна издања, библиографије, био-библиографије, серијске публикације и каталози), у домену библиотечко-информационих наука, библиографије и културне историје Црне Горе. У наведеним едицијама објављен је завидно велики број веома квалитетних издања, објављених као самосталне публикације или публикације у низу, које су најчешће резултат библиографских истраживања насталих у оквиру значајних националних пројеката.

Преузми пун текст (142 КБ)