НАЗАД НА САЈТ ИМПРЕСУМ НОВИ БРОЈ СТАРИ БРОЈЕВИ ПРЕТПЛАТА КОНТАКТ
 

Почетна


Назад на садржај

Финансирање културе је анахрони
систем који би требало што пре променити

Интервју са Милорадом Ђурићем, покрајинским секретаром за културу

Актуелни проблем статуса библиотека и библиотекара у Србији навео је редакцију нашег часописа да покрене серију интервјуа са личностима које могу да имају утицај на промену садашњег стања. Наш саговорник на ову тему је Милорад Ђурић, покрајински секретар за културу. У овом интервјуу он говори о положају библиотека у Војводини у условима економске кризе, њиховом финансирању и подршци коју Секретаријат за културу пружа библиотекама.

Шта нови Закон о култури доноси библиотекарству и који га подзаконски акти прате?

Ђурић: Законом о култури утврђено је да општи интерес у култури обухвата изградњу јединственог информационог система и матичне функције у библиотечкој делатности. Поред тога, у контексту културних делатности, помињу се и послови везани за библиотечко-информациону делатност. Закон о култури даје и општи оквир за оснивање, делатност, рад и финансирање библиотека. Посебним законима којима се регулишу поједине области културе, укључујући наравно и библиотечку делатност, регулисаће се конкретније и специфична питања у овој области. До сада су, на основу Закона о култури, сачињени преднацрти Закона о старој и реткој библиотечкој грађи и Закона о обавезном примерку публикација.

Разговор водили Горан Траиловић и
Гордана Стокић Симончић

Преузми пун текст (187 КБ)