НАЗАД НА САЈТ ИМПРЕСУМ НОВИ БРОЈ СТАРИ БРОЈЕВИ ПРЕТПЛАТА КОНТАКТ
 

Почетна


Назад на садржај

Јасна Чанковић
cankovic@unilib.bg.ac.rs

Софија Којевић
kojevic@unilib.bg.ac.rs
Универзитетска библиотека "Светозар Марковић", Београд

Грађа о Сими Матавуљу у
Одељењу за народну књижевност
Универзитетске библиотеке у Београду


Текст је посвећен архивској грађи о Сими Матавуљу (1852-1908) која се налази у Одељењу за народну књижевност
Универзитетске библиотеке "Светозар Марковић" у Београду, а део је обим не руописне заоставштине Војислава Јовановића Марамба (1884-1968). Овај архивски материјал који чине 692 листа рукописа и машинописа сведочи о намери Војислава Јовановића да не ауторизоване текстове Симе Матавуља, објављиване у периодичним публикацијама с краја XIX и с почетка XX века, сакупи и објави у једној књизи под насловом Анонимни Матавуљ. Сво ју на ме ру Јовановић, на жалост, за живота није остварио, али је сачувана рукописна грађа, сама по себи, драгоцен извор за проучавање књижевног језика Симе Матавуља са лексичко-семантичког аспекта, као и значајан прилог биографији овогвеликог српског реалисте.

Кључне речи: Универзитетска библиотека "Светозар Марковић", Одељење за народну књижевност, Војислав Јовановић Марамбо, Симо Матавуљ, архивска грађа

Преузми пун текст (148 КБ)