НАЗАД НА САЈТ ИМПРЕСУМ НОВИ БРОЈ СТАРИ БРОЈЕВИ ПРЕТПЛАТА КОНТАКТ
 

Почетна


Назад на садржај

Проф. др Гордана Стокић Симончић
Универзитет у Београду, Филолошки факултет
Катедра за библиотекарство и информатику
gordana.stokic@yahoo.com

Миљана Тодоровић, MA
Универзитет у Београду, Математички факултет
miljana@matf.bg.ac.rs

Десет година наставе менаџмента
на Катедри за библиотекарство и информатику у Београду


Десет година наставе менаџмента на Катедри за библиотекарство и информатику Филолошког факултета у Београду наводи на закључак да су студенти овим курсом добили могућност да боље разумеју процесе рада у библиотеци и стекну она знања из домена управљања без којих није могуће квалитетно професионално ангажовање у савременим организацијама.

Рад прати развој ове наставне области, од идеје о издвајању у посебну целину, преко настојања да се обезбеди одговарајућа литература, до иновација каквe представља увођење блога као помоћног наставног средства. Шири друштвени контекст: процес друштвено-економске и политичке транзиције, реформа образовног система, прилагођавање Болоњском процесу, процес акредитације, критеријуми за вредновање научно-истраживачког рада на универзитету, препреке у професионализацији библиотечке делатности, низак ниво информационе писмености, представљају тек назначени, али одређујући оквир овог разматрања.

Кључне речи: менаџмент у библиотекама, настава, студенти библиотекарства, Катедра за библиотекарство и информатику, Филолошки факултет у Београду, Болоњски процес

Преузми пун текст (294 КБ)