НАЗАД НА САЈТ ИМПРЕСУМ НОВИ БРОЈ СТАРИ БРОЈЕВИ ПРЕТПЛАТА КОНТАКТ
 

Почетна


Назад на садржај

Мр Даница Радовановић
Универзитет у Оксфорду, Оксфорд Интернет Институт
danica@danicar.org

Интернет парадигма, структура и динамика онлајн друштвених мрежа:
Фејсбук и млади у Србији


У овом истраживачком раду дат је преглед развоја сајтова за друштвено умрежавање, као средство за повезивање, комуникацију и сарадњу, и њихов утицај у умреженој јавној сфери у свакодневном животу. Кроз преглед развоја, структуре и динамике одређених Веб (енг. Web) 2.0 сервиса друштвених медија, објашњавамо зашто су ови саjтови, а посебно Фејcбук (енг. Facebook), толико популарани међу омладином у Србији. Коначно, помоћу анализе Веб садржаја, на основу десктоп (енг. desktop) засноване методологије, Веб запажања, бројних интервјуа са младима у Србији, на Универзитету у Београду, релевантни закључци извучени су да би помогли бољем разумевању комуникацијске динамике сајтова друштвених мрежа у региону Балкана.

Кључне речи: сајтови друштвених мрежа, Интернет, Веб 2.0, млади, друштвени медији, друштвено умрежавање, Фејсбук, комуникација

Преузми пун текст (306 КБ)