МЕДИЈИ
Јупортал
РТВ Панчево
Пенчевац прес

 

БИБЛИОТЕКЕ
Библиотеке у Србији
Народна библиотека Србије
Библиотека Матице српске
Универзитетска библиотека „Светозар Марковић“, Београд
Јавне библиотеке
Високошколске библиотекеБиблиотеке у Републици Српској

Библиотеке у иностранству

 

ЕЛЕКТРОНСКИ КАТАЛОЗИ
Виртуелна библиотека Србије
БИСИС
Каталози библиотеке манастира Хиландар
Инострани електронски каталози
European Library

 

БИБЛИОТЕКАРСКЕ АСОЦИЈАЦИЈЕ
Библиотекарско друштво Србије
Друштво библиотекара републике Српске
Заједница високошколских библиотека Србије
Друштво школских библиотекара Србије
Hrvatsko knjižničarsko društvo
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije
Združenje splošnih knjižnic Slovenije
IFLA (International Federation of Library Associations and Institutions)
EBLIDA (European Bureau of Library, Information and Documentation Associations)
LIBER (Ligue des Bibliothèques Européennes de Recherche – Association of European Research Libraries)
ALA (American Library Association)

 

БИБЛИОТЕКАРСКА ГЛАСИЛА

Археографски прилози
Гласник НБС
Годишњак БМС
Вести БМС
Инфотека
Високошколске библиотеке
Библиотекар
Школски библиотекар
Бележница
Читалиште
Панчевачко читалиште
Vjesnik bibliotekara Hrvatske
Knjižnica (Slovenija)

 

АРХИВИ
www.archives.org.rs
www.arhivistika.edu.rs

 

МУЗЕЈИ
muzej.yuportal.com

 

ЗАКОНИ
Прописи из области културе
Прописи из области  јавног информисања
Јавне набавке

 

ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА
www.ombudsman.rs

 

ОНЛАЈН-АРХИВЕ
Аудио и фотоархив Симић