Sister libraries IFLA
Линк: www.SisterLibraries.wordpress.com

Ана Ивковић
Линк: www.ncrcbiblioteka.blogspot.com

Гордана Стокић Симончић
Линк: www.obsj-info.blogspot.com

Гордана Стокић Симончић
Линк: www.ikib-info.blogspot.com

Алумни дипломираних библиотекара (Београд)
Линк: www.libalumni.blogspot.com

Библиотека града Београда
Линк: www.blogchebgb.blogspot.com

Библиотека града Београда
Одсек за унапређење библиотечке делатности (Весна Вуксан)
Линк: www.infobgb.blogspot.com

Градска библиотека „Владислав Петковић Дис“
Чачак – Центар за дигитализацију (Богдан Трифуновић)
Линк: www.digital.cacak-dis.rs

Комисија за каталогизацију Библиотекарског друштва Србије
Линк: www.katalogizacijabds.blogspot.com