Под слоганом про футуро у Београду ће се од 29. до 31. марта одржати Трећи фестивал хуманистике, културе и уметности – ФЕСК познатији по називу „Пази шта читаш“. Богат и разноврстан програм фестивала биће као и стотине књига биће презентовани у Галерији УЛУС-а, Кнез Михалова 37.

ФЕСК је иновативни мултимедијални пројекат културе који проучава годишњу издавачку продукцију Србије, систематизује, вреднује, афирмише и пружа на увид јавности најзначајније књиге про футуро као важан сегмент културне баштине Србије за генерације које долазе, али окупља и академску публику која на малом простору има понуду од 700 најзначајнијих књига сврстаних у 10 области (историја, социологија, филозофија, психологија, економија, лингвистика, архитектура и дизајн, визуелне и сценске уметности, музика, слободно време). Саставни део Фестивала је изложба старих ретких књига из фондова библиотеке Народне банке Србије и Музеја из Пераста (Гост фестивала) као и изложба графичког дизајна поводом 60 година Факултета примењених уметности из Београда.

У оквиру стручног програма и промоција који се одвија са слоганом Про футуро, посебан акценат је на значајним годишњицама (100 година од завршетка Великог рата и 150 година од рођења Михаила Петровића Аласа).

Првог дана Фестивала додељују се награде: 1) за вредно репринт издање књиге чија вредност и актуелност одолева времену, 2) за књигу која доприноси иновативно-образовној пракси и 3) за књигу која има трајну вредност или остварује важан научни допринос. У равноправној конкуренцији су књиге издавача, факултета, библиотека, научних института, НВО сектора. Не промовишу се издавачи, већ наслови који остају као трајна вредност…

Циљ је да се укаже на релевантне наслове и садржаје у издавачкој продукцији Србије у области хуманистике, културе и уметности, који поштују научну, историјску и уметничку истину и остају као трајно културно наслеђе про футуро. Уважавајући мултидисциплинарни приступ у друштвеним и хуманистичким наукама, „да уметност не може без науке“, али и да наука у новом контексту често користи уметничке принципе и праксе, неопходно је диференцирати комерцијално издаваштво од дела која имају трајну вредност у нашој националној култури. У огромној продукцији издавачких кућа, библиотека, факултета, научних института, медија и НВО сектора циљ је да се издвоје, истакну и промовишу дела која имају трајну вредност за културу и науку. Путем програмских садржаја, презентација и радионица циљ је и да се подстакну креативни потенцијали младих базирани на знању, и темељним културним вредностима које су од пресудне важности за будућност националне културе Србије.

Преузето: www.sinhro.rs, 19. mart 2018. године.