Жарко Војновић
Рађање словесног града
Каталог старих књига Градске библиотеке Панчево

Кад год представљамо фонд старих и ретких књига једне библиотеке, неминовно испредамо причу о једном граду, о његовом историјском и друштвеном ходу. Аутор Жарко Војновић предано је истражио историјске, друштвене и културне појаве које су претходиле како настанку и појави штампарства, књижарства и издаваштва, тако и књижевне производње и читалачке публике у Панчеву. У уводној студији, „Путеви књиге у Панчеву“, културноисторијски портрет града уоквирен је у једанаест хронолошких скица, које утемељују пут рађању просвећеног грађанског читалачког слоја.

Каталог садржи 242 јединице, сврстане према писму публикације у три целине, следећим редом: ћириличне, латиничне и грчке књиге. Природно, најбројније су ћириличне – 226, петнаест је латиничних, а само једна је на грчком језику. Најбројније су књиге писане старим типом грађанске ћирилице, што је логично, имајући у виду историјски период који каталог обухвата. Поред наведеног Хронолошког регистра, каталошку грађу прате Именски, Насловни, регистар Издавача и штампара и Привезаних публикација – чиме је постигнута комплетна информативност у претраживању.

Каталог је илустрован фототипијама одличне резолуције, које изванредно употпуњују библиографску грађу, тако да читалац/ корисник/истраживач има утисак да књигу држи у руци. Жарко Војновић је сачинио књигу ретке лепоте и драгоцене садржине.

О аутору

Биографија
Библиографија

О књизи

CIP
– Цена књиге: Тираж распродат
Прикази

Контакт и број рачуна