Градска библиотека Панчево и редакција Читалишта: научног часописа за теорију и праксу библиотекарства срдачно Вас позивају на Научни скуп „Библиотеке и идентитет“ који ће се одржати 25. и 26. маја 2017. године у Панчеву. Организатори желе да подстакну нова истраживања историје библиотека и библиотекарства у националним оквирима и обележе петнаест година успешног излажења часописа.

Тематски оквир

Као и свака друга историја, и историја библиотека повећава човеково разумевање и моћ савладавања окружења. За професионалну заједницу библиотекара у Србији она има пресудан значај јер представља темељ професионалног идентитета и основу за превредновање друштвене мисије и друштвене улоге библиотека. Стога ће се предстојећи скуп бавити:

• оценом појединих епоха у историји библиотекарства код Срба,
• сагледавањем достигнутог нивоа развоја библиотека,
• вредновањем националних библиотечких система,
• методологијом историјског истраживања и компетенцијама истраживача у области историје библиотека,
• историјатом појединих библиотека у контексту друштвено-економских и културних прилика,
• развојем баштинских институција културе код Срба,
• личностима које су својим деловањем унапређивале библиотекарство на националном нивоу,
• професионалним организацијама,
• образовањем библиотекара у историској димензији,
• могућностима јачања професионалног идентитета библиотекара.

У процесу одабира, за Научни скуп ће бити прихваћена излагања из наведених области, а која испуњавају формалне захтеве и добију позитивну оцену рецензената.

Упутство за излагаче

Организатор позива учеснике који желе да излажу на конференцији да до 20. априла 2017. године на меил адресу секретара, Горана Траиловића, goran@biblioteka-pancevo.org.rs пошаљу пријаву. Пријава требало да садржи: назив теме, апстракт рада до 300 речи и кратку радну биографију до 150 речи (као DOC-додатак поруци). Моле се излагачи да уз име наведу стручно/академско звање и афилијацију.

Секретар скупа ће свим пријављеним ауторима радова чије су теме прихваћене доставити електронском поштом Обавештење о прихватању теме рада и Упутство за обликовање радова.

Учесници

На скупу ће своје радове представити 15 стручњака из области библиотекарства, културне историје и сродних области. Организатор ће радове представљене на научном скупу који прођу поступак рецензије публиковати, као и изводе из дискусије на крају скупа.

Учесници не плаћају котизацију, али је неопходна регистрација. Молимо све заинтересоване да своје учешће на скупу најаве до 15. маја 2017. године.

Прелиминарне информације о Програму скупа

• Претконференцијски дан

Организатор позива све заинтересоване да присуствују обележавању Дана и славе Градске библиотеке Панчево, Св. Ћирило и Методије, 24. маја, када ће бити отворена изложба „15 година Читалишта“. Програм свечаног обележавања Дана и славе Градске библиотеке, 24. маја, почиње у 12.00 часова.
Организатор је за период претконференције, 24. маја, предвидео округли сто на коме ће учесници разматрати теме из подручја рада скупа и састанак секције која ће у фокусу имати периодику из области библиотекарства.

• Први дан Научног скупа

За 25. мај је предвиђено одржавање главних сесија Научног скупа и чак три промоције издања из области историје библиотекарства које је објавила Градска библиотека Панчево. Програм почиње у 10.00 часова.

• Други дан Научног скупа

За 26. мај је предвиђена дискусија и сумирање резултата скупа, као и посета најстаријим библиотекама у Панчеву. Програм, такође, почиње у 10.00 часова. Предвиђен је рад у оквиру пленарне седнице за цео ток скупа.

Детаљан програм Научног скупа и претконференције ће бити благовремено јавно публикован и достављен учесницима, уз потребне пратеће информације.

Извршни организатор Научног скупа је Градска библиотека Панчево.
Одржавање Научног скупа подржао је Град Панчево.

Важни датуми

Рок за пријау тема је 20. април 2017. године.
Рок за пријаву учешћа је 15. мај 2017. године.
Претконференцијске активности су заказане за 24. мај 2017. године.
Научни скуп ће бити одржан 25. и 26. маја 2017. године у Панчеву.
Ближе информације ће бити објављене до 10. маја 2017. у Програму скупа на сајту www.citaliste.com.

Одбори

Чланови Организационог одбора су:
Проф. др Десанка Стаматовић (председник)
Проф. Горан Траиловић, библиотекар-саветник (секретар)
Проф. др Жељко Вучковић
Проф. др Гордана Стокић Симончић
Др Бранка Драгосавац Тадић
Мстр Гордана Радошевић
Дипл. филолог Немања Ротар
Дипл. правник Дејан Боснић

Програмски одбор чине:

Проф. др Гордана Стокић Симончић (председник)
Др Драгана Сабовљев
Др Наташа Иветић
Мстр Биљана Ђурашиновић

Контакт

Секретар Научног скупа је Горан Траиловић. Њему се могу упутити сва питања на меил адресу goran@biblioteka-pancevo.org.rs и телефон +381 (0)62 270 562.

Градска библиотека Панчево
Немањина 1
www.biblioteka-pancevo.org.rs
www.identitet.citaliste.com
тел. +381 (0)13 2513 755, 314 455, 314 655
факс +381 (0)13 2514 755