Први стручни скуп Читалишта: научног часописа за теорију и праксу библиотекарства посвећен обуци за писање стручних и научних радова одржан је, последњег дана маја, у Градској библиотеци Панчево.

Проф. др Гордана Стокић Симончић одржала је уводно предавање у коме је говорила о типовима научних радова у часописима, мотивацији за писање, структури научног чланка, рецензирању радова, критеријумима за вредновање радова у часописима и критеријуми за вредновање научних часописа.

Др Бранка Драгосавац говорила је о припреми за писање стручних и научних радова, истраживању и упознавању са литературом и истраживању, коришћењу, навођењу и тумачењу архивске грађе.

Цитирање и избор литературе, упутство за цитирање и стилови цитирања, као и измене у Чикаго стилу библиографског цитирања (Chicago Style) биле су теме излагања др Драгане Сабовљев.

Други део скупа био је посвећен разговору и практичном раду. Презентован је један текст објављен у Читалишту од почетне до финалне верзије, са свим примедбама уредника и рецензената, како би се указало на могуће грешке које треба избећи приликом писања радова. Дискусија је, осим тема обрађених у првом делу, обухватила и различита питања у вези са научним радовима, стручним скуповима и актуелним дешавањима у српском библиотекарству.

Овом неформалном семинару присуствовали су библиотекари из различитих типова библиотека из Вршца, Зрењанина, Панчева, Новог Сада, Шапца и Београда, као и колеге из музеја, архива, завода за заштиту споменика културе и Регионалног центра за таленте „Михајло Пупин“ из Панчева.