Традиционални плесови Срба у Банату / Селена Ракочевић. – Панчево : Културни центар : Градска библиотека, 2012 (Панчево : Passage group). – 160 стр. : ноте ; 23 цм

Драгоцена студија из области етнокореологије, хуманистичке дисциплине која је нашој научној, па и широј јавности недовољно позната. Поред научне заснованости базиране на темељном познавању шире етнокореолошке, етномузиколошке и етнолошке литературе, она је плод и бројних теренских истраживања играчке и музичке праксе Срба у Банату која су започета још 1994. године, а током којих је забележен аудио, видео и фото материјал од непроцењиве вредности.

О аутору
Биографија
Библиографија

О књизи
CIP
Импресум
Цена књиге
Садржај
Предговор
Рецензија
– Прикази
Промоције

Контакт и број рачуна