Стокић Симончић, Гордана и Жељко Вучковић. Библиотеке и идентитет: пролегомена за историју модерног српског библиотекарства. Панчево: Градска библиотека; Нови Сад: Филозофски факултет Универзитета, 2012.

Књига je резултат вишегодишње плодне сарадње два професора библиотекарства – Гордане Стокић Симончић и Жељка Вучковића – и спада у ред књига над којима човек мора дубоко да се замисли. Циљ публикације “Библиотеке и идентитет” био је да се укаже на проблеме са којима се суочавају библиотекари у Србији од првог забележеног помена постојања библиотеке и библиотекара у њој, па до данашњих дана.

Мукотрпан пут који је прошла библиотекарска делатност у нашој држави није ни близу тога да нас доведе до неког мирног периода просперитета и то аутори ове књиге, невелике по обиму, али веома значајне по садржају, истичу у први план. Као компетентни стручњаци, аутори своје тврдње поткрепљују чињеницама, а своје ставове образлажу налазима до којих су дошли сопственим увидом у проблеме библиотекарске струке у Србији, а литература коју наводе је савремена, добро проучена и критички интерпретирана.

“Библиотеке и идентитет” покрећу најзначајнија питања са којима се библиотекарска струка сусреће, а то су питања идентитета и питање препознавања суштине и праксе библиотекарства и признавања професије од стране других.

Једно поглавље посвећено је питању српских књига и библиотека на Косову и Метохији, питању о којем се у јавности премало говори, које остаје увек у сенци дневно-политичких разматрања.

О ауторима
Биографија
Библиографија

О књизи
CIP
Импресум
Цена књиге
Садржај
Увод
Рецензије
Прикази
Промоције

Контакт и број рачуна