Проф. др Гордана Стокић Симончић
Књига и библиотеке код Срба у Средњем веку

Аутор проф. Др Гордана Стокић, предавач за предмет Историја књиге и писма на Катедри за библиотекарство и информатику Филолошког факултета у Београду стручно и савесно je дала целовит преглед једног на више начина омеђеног периода у развоју књиге и библиотека на нашим просторима. Kњига је намењена студентима библиотекарства, библиотекарима, изучаваоцима феномена књиге и библиотека, пасионираним читаоцима, историчарима и теоретичарима културе.

О аутору

Биографија
Библиографија

О књизи

CIP
Цена књиге
Садржај
Предговор
Рецензије
Прикази

Контакт и број рачуна