Проф. др Десанка Стаматовић
Читалишта у Србији У XIX веку

Више од 25 година после првог, читалачкој публици представља се друго издање Читалишта у Србији у XIX веку. Књига о читалиштима, о методологији истраживања, о аналитичко-синтетичким сагледавањима је у протеклим деценијама стекла један ласкав неформални квалификатив: Читалишта у Србији у XIX веку је књига из које смо сви учили.

Усамљена у времену у коме је настајала, студија о српским читалиштима једва је нешто мање усамљена данас: премало је радова који се компетентно, а на синтетичан начин, баве историјом српских библиотека.

На новим истраживањима заснована, допуњена и новонаписаним теоретским поглављем заокружена студија о српским читалиштима у XIX веку, потребна је стручној јавности као још једно подсећање да постоје јасни, у свету прихваћени, научни критеријуми за одређење феномена читалишта, као и за оцењивање домета и значаја ових институција за развој идеје јавности књиге и библиотека.

О аутору

Биографија
– Библиографија

О књизи

CIP
Цена књиге
Садржај
Рецензије
Прикази
Пренумеранти
– Списак библиотека које су одабрале књигу – Откуп Министарства културе 2012.
Промоције

Контакт и број рачуна