Несиба Палибрк-Сукић
Француски клуб у Панчеву
и Француска школа Јелене Николајевне Спиридонове

Радећи на истраживањима о руској емиграцији у Панчеву (Руске избеглице у Панчеву 1919-1941, Несиба Палибрк-Сукић), дошли смо до сазнања да су руски емигранти били ангажовани у свим сферама друштвеног, културног и јавног живота, не само у Панчеву него у целој Краљевини, свуда где су постојале руске колоније. То је сасвим разумљиво ако се узме у обзир да је, према расположивим статистичким подацима, око 62% руских емиграната приспелих у Краљевину СХС било са средњим образовањем, 13% са високим, а само 3% било је неписмено.

Истражујући све области друштвеног ангажовања руске емиграције, дошли смо до извора о доприносу панчевачких Руса раду Француског клуба, где су они били првенствено професори француског језика, држали су предавања, а руски уметници су наступали на чајанкама у Француском клубу. Рускиња Јелена Николајевна Спиридонова у Панчеву је основала приватну Француску школу са забавиштем, а Француски клуб у Панчеву био је најактивнији у држави у време када се у његовом раду ангажовала наставница француског језика Мадлен Јермолајев.

Истражујући присуство руске емиграције у Француском клубу, указала нам се могућност да прикупимо и шире податке о раду Клуба, тако да смо сачинили културни летопис и формирали базу података која нам је омогућила да хронолошки пратимо његов рад. Летопис је обухватио штампу између два светска рата која је доносила веома исцрпне податке о клупским активностима (Пачевац, Југословенска реч, Народна слога, Банатски весник, Банатски радикал, Панчевачка недеља). Касније смо имали срећу да у Историјском архиву у Панчеву добијемо на увид фонд Француско друштво Панчево што нам је омогућило да комплетирамо слику о Клубу, личностима и начину рада.

О аутору

Биографија
Библиографија

О књизи

CIP
Цена књиге
Садржај
Предговор
Резиме
Рецензија
Приказ
Промоције
Прес клипинг

Контакт и број рачуна