Лична топографија раја

Из штампе ових дана излази „Лична топографија раја“ Горана Траиловића. Садржи записе на маргинама историје који се односе на Градску библиотеку Панчево, на промишљање садашњег тренутка, у коме се установа и струка налазе, и могућe пројекцијe развоја библиотеке и библиотекарства.

Садржај (ПДФ)

“Лична топографија раја“ је до 15. јуна у претплати.
Цена: 1000 РСД. Тираж ограничен.

Број жиро-рачуна: 840-30668-80
Назив пословне банке: Управа за јавна плаћања Панчево
Адреса: Градска библиотека Панчево, Немањина 1, Панчево 26000
Тел. 013 513755, 314455, 314655
Факс 013 514755
Матични број: 08006539
ПИБ 101049844

Е-пошта: goran@biblioteka-pancevo.org.rs
Моб: +381 62 270562