Уредништво ЧИТАЛИШТА обавештава своје сараднике и читаоце да је, прошле 2021. године, часопис добио категорију врхунског часописа националног значаја (М51).

ЧИТАЛИШТЕ : научни часопис за теорију и праксу библиотекарства Градске библиотеке Панчево и Филозофског факултета у Новом Саду излази већ 20 година. Посвећен је развоју и неговању научно-истраживачког рада у областима историје библиотека, културолошко-комуниколошке и образовне функције библиотекарства, социологије књиге и читања, информационе писмености, организације знања, библиографије, менаџмента библиотека и библиотечко-информационих система, као и информационе и медијске технологије у контексту развоја библиотека.

Од 2002. године, када се појавио под називом Панчевачко читалиште, часопис излази редовно, у полугодишњим интервалима мај – новембар. Први главни и одговорни уредник гласила био је Горан Траиловић, док га од 2009. године уређују Гордана Стокић Симончић, као главни уредник и Горан Траиловић, као одговорни уредник. Градска библиотека Панчево је издавач гласила пуну деценију; од новембра 2011. суиздавач часописа је Филозофски факултет Универзитета у Новом Саду. ЧИТАЛИШТЕ је, у периоду 2009-2011, имало ранг научног часописа, а од 2012. научног часописа националног значаја (М52).

Часопис се индексира у Српском цитатном индексу (СЦИндексу) од 2013. године. Исте године потписан је Уговор о лиценцирању са EBSCO Publishing. Inc (USA) и прихваћен је за индексирање у овој угледној светској бази научних часописа. Фебруара 2014. пријава за индексирање часописа у Library and Information Science Abstracts (LISA) прихваћена је од стране ProQuest (USA). Од јануара 2019. индексира се у бази података European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences (ERIH PLUS), а од маја 2019. у Directory of Open Access Journals (DOAJ).

ЧИТАЛИШТЕ финансијски подржавају Министарство културе и информисања, Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе са верским заједницама и Град Панчево, као и стотинак библиотека и појединаца који су ових година били пртплаћени на часопис.

Уредништво прима радове сарадника преко читаве године, а своје нове сараднике упућује на програмска документа и упуства ауторима која се налазе на веб адреси www.citaliste.rs