Друга посета институцијама Европске уније у Бриселу за запослене у библиотекама у Србији, које су чланице ЕУТЕКА библиотечке мреже, организована је од 12. до 15. јуна ове године (прва је реализована у марту 2017).

Дванаест стручњака из јавних библиотека је имало прилику да се упозна са радом Европског парламента и истраживачким сервисима, агенцијама, библиотекама и е-ресурс центрима Парламента ЕУ, Европског савета и Европске комисије.

Делатност и улогу ових институција представили су Janez Vouk (European Parliament), Elke Ballon (EPRS — Directorate-General for Parliamentary Research Services), Piero Luigi Fratini (EACEA – Educational, Audiovisual and Culture Executive Agency, European Commission), Taavi Saavaraki (Library and e- Resources Centre European Commission), Dominique Byron (Central Library of the General Secretariat Council, Council of the EU) и Anna-Maria Rynko (DG NEAR | Unit A2: Inter-institutional Relations and Communication, European Commission / StrategicCommunication – WesternBalkans and Turkey) са сарадницима.

Студијска посета је искоришћена за посету Краљевској библиотеци Белгије (Royal Library of Belgium) и Мунтпунт библиотеци (Muntpunt library), која је централна установа за мрежу фламанских библиотека у Бриселу. Са програмом „Јавне библиотеке 2020“ (Public Libraries 2020 Programme) српске библиотекаре је упознала Ilona Kish и њене сараднице из Фондације за промоцију читања и писања (Reading & Writing Foundation).

Изузетну прилику да се ближе упознају са радом институција Европске уније и библиотекама у Бриселу имали су библиотекари из Аранђеловца (Весна Прокић), Ваљева (Виолета Милошевић), Крушевца (Снежана Ненезић), Лебана (Јасмина Тошић), Неготина (Наташа Трајковић), Зајечара (Виолета Станковић Анђелковић), Бора (Горан Миленковић), Сремске Митровице (Борка Беуковић Ћосић), Бачке Тополе (Биљана Лабус), Суботице (Ирен Богнар), Вршца (Иван Стојановић) и Панчева (Горан Траиловић).

Пројекат „Посета институцијама и државама-чланицама Европске уније“ подржава Делегација ЕУ у Србији. Он има за циљ да подигне ниво знања и разумевања заинтересованих страна о приступним преговорима/приступању Србије ЕУ. Усмерен је на подизање квалитета информација о приступним преговорима/приступању Србије ЕУ, европским интеграцијама и пројектима које она подржава, као и подстицање разумевања и подршке реформама потребним за приступање Унији.

Делегација ЕУ у Србији је организацију програма поверила Београдској отвореној школи. Групу српских библиотекара су на пут у Брисел пратили чланови Тима БОШ-а, Владимир Павловић и Александра Здравковић, као и преводилац Јелена Герзина, а били су смештени у „Кући змаја“ (Maison du Dragon), недалеко од седишта институција ЕУ.